Forsiden

Vi har sammen med ledelse i kirken udarbejdet en strategi. Den vil jeg gerne dele med jer.
Vi har defineret en vision, en Mission og vores fælles værdier.

Vision:
Midtfyns gruppen – en kirke med hjerte for alle.

Og hvordan vil vi gerne nå vores mission:

Mission:

Vi vil gerne være en kirke hvor:
· Mennesker uanset baggrund bliver mødt af Guds kærlighed.
· Spiritualitet har Jesus i centrum.

Hvordan:

  1. Flere familier flytter til området.
  2. Flere sociale udadvendte arrangementer.
  3. Sociale arrangementer i kirken.
  4. PR, reklame.

Værdier:
Indbyrdes kærlighed.
Rummelighed
Åbenhed, ikke lukket for andre fællesskaber.
Troværdighed.
Ærlighed.
Trofasthed.
Hjælpsomhed.
Mission og Vision

I må gerne bede for vores strategi. Vi ønsker at alle mennesker bliver mødt af Guds kærlighed.